Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.

Via e-mail kunnen we geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen.

Het klaarleggen van voorschriften is door de Orde der Geneesheren strikt verboden.

Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.