Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Dit dossier bevat:

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
  • sociale en administratieve gegevens
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • gegevens over de gevolgde behandelingen
  • gegevens over genomen medicatie
  • vaccinaties

Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.
Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. De huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, de huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet tegenstrijdig zijn met mekaar.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding. De arts zal hiervoor per patiënt éénmaal per kalenderjaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen.  Dit bedrag  wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Bovendien geniet u dan van  vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts.  Het GMD biedt een instrument om tot meer uitwisseling te komen.  U kunt als patiënt de specialist vragen om zijn bevindingen aan de huisarts mee te delen en zo een betere opvolging van uw ziekte- en gezondheidstoestand toe te laten.